Regnskapstjenester
Regnskap er et viktig styringsverktøy for et selskap, men det kan være svært tidkrevende. La Viken Accounting føre regnskap for deg, så du heller kan bruke tiden din på det du er god til.

Hva er et regnskap?

Et regnskap er en systematisk oppstilling av virksomhetens inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. I regnskapet føres alle virksomhetens bilag, som lønn, inngående og utgående fakturaer. Regnskapet føres fortløpende, ved at bilagene bokføres etter hvert som de kommer inn. 

Virksomheter driftes ulikt, og det er derfor stor variasjon i hvordan regnskapet vil se ut – og hvilke behov det er med tanke på tjenester. Viken Accounting skreddersyr løsninger for våre kunder.

Hva bruker man regnskapet til?

Regnskapet i seg selv brukes ikke til noe konkret, men det er et viktig styringsverktøy som sier noe om virksomhetens økonomiske stilling, og hvordan denne utvikler seg.

Innholdet i regnskapet kan for eksempel vurderes opp mot budsjettet, slik at man kan sammenligne status på driften med det som var planlagt. I tillegg danner data i regnskapet grunnlag for rapporter og årsregnskap som utarbeides etter endt regnskapsår. Videre brukes regnskapet til å beregne skatt og merverdiavgift.

Kontinuerlig føring av regnskap er derfor en viktig del av den daglige virksomheten, slik at man er sikret det grunnlaget man trenger på senere tidspunkt.

Viken Accounting skreddersyr løsninger for ditt firma

Bruker du mye tid og penger på økonomifunksjonen i din bedrift? Hva med å heller bruke den tiden på å øke lønnsomheten i virksomheten? Viken Accounting er din profesjonelle partner innen regnskap, rapportering og lønn. Vi har bred fagkunnskap og lang erfaring.

Hos oss får du hjelp til det du trenger – enten du ønsker å gjøre litt selv eller sette bort hele økonomifunksjonen til oss. Sammen finner vi en pakke som passer for ditt firma.

Ta kontakt for en hyggelig prat

Enklere regnskap med regnskapssystem

Med et godt regnskapssystem blir arbeidshverdagen enklere og mer effektiv. Regnskapssystemet kobles sammen med kundens bank, hvilket gjør at enkelte prosesser kan automatiseres for kunden. Bilag sendes direkte til regnskapssystemet, og våre medarbeidere vil deretter sørge for å bokføre inntekter og kostnader på riktig sted i regnskapet. Vi passer også på at kunden får riktig fradrag for merverdiavgift i riktig periode. Med våre regnskapssystemer sikres du som kunde at regnskapet er korrekt og oppdatert til enhver tid

Viken Accounting bruker hovedsakelig Tripletex og PowerOffice Go som regnskapssystemer. Begge er brukervennlige, norske regnskapssystemer. Vi tilpasser systemet individuelt ved å bruke ulike moduler basert på kundens behov. Slik betaler du kun for de funksjonene du trenger.

Ofte er regnskapet det siste som prioriteres i selskaper. Ved å la Viken Accounting ta seg av  regnskapet, sikrer man at regnskapet føres – og at dette gjøres på riktig måte. Du som kunden frigjør tid, samtidig som du alltid har full oversikt og mulighet til å hente ut rapporter.

Hva så med årsregnskapet?

Årsregnskapet baserer seg på det regnskapet som føres løpende gjennom året. Dette utarbeides i sammenheng med årsoppgjøret som gjennomføres etter endt regnskapsår. 

Årsregnskapet skal inneholde noter, som er tilleggsinformasjon om ulike punkter i årsregnskapet. I tillegg skal årsregnskapet inneholde resultatregnskap og balanse, og større bedrifter må også inkludere kontantstrømoppstilling.

Disse har regnskapsplikt

Hvorvidt selskapet er regnskapspliktig, avhenger av selskapsformen. Alle som er pliktige til å levere næringsoppgave og/eller mva-melding, har bokføringpslikt. Dette betyr at de må ha et fullstendig regnskap, ført etter bokføringsloven og bokføringsforskriften. Noen virksomheter har kun bokføringsplikt; dette gjelder de fleste enkeltpersonforetak.

I tillegg til bokføringsplikten, sier loven at en rekke bedrifter har regnskapsplikt. Dette innebærer en plikt til å utarbeide et årsregnskap som minimum inneholder årsresultat, balanse og noter. Dette må sendes inn til Regnskapsregisteret. Regnskapsplikt bestemmes av organisasjonsform, virksomhetens størrelse og hvorvidt virksomheten er underlagt tilsyn. Aksjeselskaper, statsforetak og stiftelser er blant virksomhetene med regnskapsplikt.

Kontakt oss

Kontaktskjema

Consent(Påkrevd)