Budsjettarbeid
Med god budsjettering får bedriften et verktøy som gjør det enklere å styre virksomheten i riktig retning. Viken Accounting hjelper deg med å sette opp et skreddersydd budsjett til din bedrift.

Hvorfor skal man budsjettere?

Med et godt budsjett får man et styringsverktøy som kan veilede bedriften din gjennom en gitt periode – for eksempel et år eller et halvår. Det er egentlig en selvfølgelighet at bedrifter bør ha et budsjett.

Budsjettet hjelper bedriften med å se fremover, og gjør det lettere å planlegge hva det skal brukes penger på. Slik unngår man at det tas spontane avgjørelser om investeringer som kan få store konsekvenser for virksomheten. Dersom man for eksempel planlegger at man skal ansette en ekstra person, og er klar over de ekstra kostnadene dette vil medføre, er man godt rustet. 

Etter hvert kan man også sammenligne budsjettet med regnskapet for å se om det er forskjell mellom ønsket og faktisk resultat. Slik holder man kontroll på at driften faktisk utvikles i den retningen man ønsker.

Et realistisk budsjett vil lønne seg

Når man budsjetterer er det viktig at man har en realistisk tankegang, men dette kan være utfordrende når man selv står midt i driften og gjerne har store ambisjoner for den kommende perioden.

Viken Accounting har trening i budsjettering og vet hvordan man kan unngå de vanlige fallgruvene. Vi bistår med utforming av et budsjett som reflekterer hvilke oppnåelser som er realistiske for bedriften – ikke kun det man håper skal skje. Slik kan bistand i budsjetterings-prosessen utgjøre en stor forskjell.

Viken Accounting skreddersyr løsninger for ditt firma

Bruker du mye tid og penger på økonomifunksjonen i din bedrift? Hva med å heller bruke den tiden på å øke lønnsomheten i virksomheten? Viken Accounting er din profesjonelle partner innen regnskap, rapportering og lønn. Vi har bred fagkunnskap og lang erfaring.

Hos oss får du hjelp til det du trenger – enten du ønsker å gjøre litt selv eller sette bort hele økonomifunksjonen til oss. Sammen finner vi en pakke som passer for ditt firma.

Ta kontakt for en hyggelig prat

Hva skal budsjettet inneholde?

I budsjettet skal man sette opp hvilke inntekter og utgifter man forventer at bedriften vil få i løpet av en periode. Nøyaktig hvilke poster dette innebærer, varierer ut fra type virksomhet og bedriftens størrelse.

Det er altså ikke noe som heter «riktig» budsjett – budsjettet vil aldri se likt ut for ulike foretak!

Ulike typer budsjetter

Viken Accounting bistår i utarbeidelse av ulike budsjetter etter kundens behov. I hovedsak snakker vi om to typer budsjett: resultatbudsjett og likviditetsbudsjett.

Resultatbudsjett

Et resultatbudsjett, også kalt driftsbudsjett, er den vanligste typen budsjett for en virksomhet. Her setter man opp de inntektene og utgiftene som forventes i en gitt periode, ofte ett år.

Som navnet tilsier, forteller resultatbudsjettet om forventet resultat i perioden. Inntekter sammenlignes med utgifter, og slik ser man om man forventer en positiv eller negativ økonomisk utvikling.

Likviditetsbudsjett

Med et likviditetsbudsjett får man en oversikt over virksomhetens pengestrøm, altså innbetalinger og utbetalinger, i en periode. Likviditetsbudsjettet viser bedriftens betalingsevne til enhver tid. Slik ser man om man har penger tilgjengelig til å betale løpende utgifter.

Kontakt oss

Kontaktskjema

Consent(Påkrevd)