Årsoppgjør
Årsoppgjøret er et sammendrag av alle skattemessige bevegelser i løpet av året. Ved årsoppgjøret må bedrifter klargjøre ulike dokumenter, som skattemelding, næringsoppgave, årsregnskap og ligningspapirer. Viken Accounting bistår virksomheter med det omfattende årsoppgjøret.

Hva er et årsoppgjør?

Kort fortalt er årsoppgjøret et sammendrag av alle virksomhetens skattemessige bevegelser i løpet av året. Det gjennomføres på slutten av regnskapsåret, og forteller om virksomhetens økonomi på dette tidspunktet.

Viken Accounting skreddersyr løsninger for ditt firma

Bruker du mye tid og penger på økonomifunksjonen i din bedrift? Hva med å heller bruke den tiden på å øke lønnsomheten i virksomheten? Viken Accounting er din profesjonelle partner innen regnskap, rapportering og lønn. Vi har bred fagkunnskap og lang erfaring.

Hos oss får du hjelp til det du trenger – enten du ønsker å gjøre litt selv eller sette bort hele økonomifunksjonen til oss. Sammen finner vi en pakke som passer for ditt firma.

Ta kontakt for en hyggelig prat

La spesialisten ta seg av årsoppgjøret

Årsoppgjøret kan være en omfattende prosess, med mange lovregler som må følges og ulike frister å forholde seg til. Med bistand fra Viken Accounting blir årsoppgjøret riktigere. Du sikrer at alle berettigede fradrag blir inkludert, og at ingen overflødige poster tas med.

Som regnskapsfører vet vi hvilke krav som stilles til ulike typer bedrifter i forbindelse med årsoppgjøret. Vi tar oss av skattemeldingen og sørger for at denne er riktig. Vi utarbeider selvfølgelig også årsregnskap med noter, for de bedriftene som trenger dette.

For deg som kunde er prosessen enkel. Viken Accounting klargjør og fyller ut alle dokumenter og skjemaer som trengs, og sender dem inn. Alt kunden trenger å gjøre er å bidra med det som måtte trengs av informasjon.

Hvem trenger årsoppgjør?

Årsoppgjør for aksjeselskap (AS)

Aksjeselskap har plikt til å sende inn årsoppgjør, med skattemelding, næringsoppgave, årsregnskap og andre ligningspapirer. Mindre foretak er riktignok ikke pliktige til å utarbeide årsberetning.

Årsoppgjør for enkeltpersonforetak (ENK)

For mange enkeltpersonforetak er årsoppgjøret relativt enkelt. Dersom enkeltpersonforetaket omsetter for mindre enn 50.000 kroner i året, er man ikke regnskapspliktig – og man trenger da heller ikke noe årsoppgjør. Tjener man mer enn dette, må man levere skattemelding og næringsoppgave, men ikke årsregnskap. Årsregnskap må først utarbeides når man har eiendeler som overstiger en viss verdi.

Krav til årsoppgjøret

En rekke ulike dokumenter må sendes inn i forbindelse med årsoppgjøret, men dette er noe ulikt for ulike typer virksomheter. Særlig er det forskjell på regnskapspliktige og bokføringspliktige virksomheter.

Skattemelding og næringsoppgave

Ved årsoppgjøret må alle bokføringspliktige bedrifter klargjøre skattemelding og næringsoppgave. Er disse korrekt utfylt, sikrer man riktig beregning av skatt.

Årsberetning

Som en del av årsoppgjøret skal regnskapspliktige virksomheter utarbeide en årsberetning som beskriver selskapets tilstand. Dette er ikke et krav for små foretak.

Årsregnskap med noter

Virksomheter som er regnskapspliktige må lage årsregnskap med noter. Dette er altså ikke et krav for foretak som kun er bokføringspliktige, som blant annet små enkeltpersonforetak. Årsregnskapet settes opp basert på regnskapet for det aktuelle regnskapsåret. 

Noter er tilleggsinformasjon om ulike punkter i årsregnskapet. I tillegg til noter, skal årsregnskapet inneholde resultatregnskap og balanse, samt kontantstrømoppstilling for større bedrifter.

Ligningspapirer

I forbindelse med årsoppgjøret er det ulike ligningspapirer som muligens må leveres. Dette avhenger av virksomheten.

Kontakt oss

Kontaktskjema

Consent(Påkrevd)